E Q E Logo
  

Добре дошли в страницата на И Кю И България АД!

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

Insurance and Financial Sectors

Ядрени и Конвенционални Електроцентрали

Ние помагаме на компании, които произвеждат енергия от конвенционални или ядрени централи като осигуряваме всички необходими документи и наблюдения, изисквани в разпоредбите, за да могат те да развиват своя бизнес по-добре и по-безопасно. Разнообразните инженерни и управленски услуги са осигурени от екип с над 10 години опит в този сектор.

Offshore, Ports & Terminals Sectors

Нефтени, Химически и Преработващи Индустрии
Услугите по безопасност и риск, както и обучението помагат на нашите клиенти да идентифицират и преценят опасностите, да изчислят вероятностите от злополуки, да определят риска и да управляват и наблюдават развитието на риска. Управлението на проекти и надзорните услуги се осъществяват от инженери-експерти с дълъг стаж в бранша. 

Oil, Chemical and Process Industries

Вода, Водни ресурси и Отпадъчни води
Услугите, свързани с вода, водни ресурси и отпадъчни води включват управление на риска, логистика на проекти и надзорни услуги. Към тях спадат и консултирането и състемното управление.

Oil, Chemical and Process Industries

Офшорни платформи, Пристанища и терминали
предлага голям набор от консултантски услуги на компании по целия свят, свързани с проектиране, строителство, използване и поддръжка на пристанища и терминали.

Nuclear and Electric Utilities

Застраховане/Финанси
Ние предлагаме широк избор от експертни инженерни оценки и услуги за финансови институции във връзка с кредитни проверки или надзор. Застрахователният сектор може да спечели от нашите услуги за анализ на риска, както и експертно оценяване на щети по структурите и системите.

U S Government Sector

Правителство
Предлагаме голям избор от услуги за различни правителствени агенции, от създаване и развиване на регулаторни документи до приложни изследвания и надзор на инфраструктурни проекти. 

 

Back Top
A B S Group Homepage Link