E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти


Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

Заглавна Cтраница

 

Годишни Отчети

Отчетите след 2011 година могат да бъдат намерени на сайта на Търговския регистър

Консолидиран Годишен Отчет за 2011г. 

2012-06-28 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2010г. 

2011-06-16 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2009г. 

2010-06-14 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2008г. 

2009-08-25 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2007г. 

2008-08-08 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2006г.

2007-02-20 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2005г. 

2006-03-12 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2004г.

2005-02-18 (pdf)

За повече информация:

И Кю И България АД предлага експертни оценки, както технически, така и основани на различни инциденти, за различни рискови инженерни проекти.

Пишете ни на info@eqe.bg

 

 


Back Top
A B S Group Homepage Link