E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

ABS Group

ABS Consulting

Заглавна Cтраница


Годишни Отчети 

Консолидиран Годишен Отчет за 2011г. 

2012-06-28 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2010г. 

2011-06-16 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2009г. 

2010-06-14 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2008г. 

2009-08-25 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2007г. 

2008-08-08 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2006г.

2007-02-20 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2005г. 

2006-03-12 (pdf)

Консолидиран Годишен Отчет за 2004г.

2005-02-18 (pdf)

За повече информация:

И Кю И България АД е компания от ABS Group, международна организация с мрежа по целия свят. Ние предлагаме експертни оценки, както технически, така и основани на различни инциденти, за различни рискови инженерни проекти.

Пишете ни на info@eqe.bg

 

 

Back Top
A B S Group Homepage Link