E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

Заглавна Cтраница


Сеизмика и екстремни натоварвания

ИКюИ България е водеща компания в областите на сеизмичното инженерство и екстремни натоварвания.

Ние извършваме специални динамични анализи на конструкции, системи и компоненти, сеизмична квалификация, анализ и проверка на различни видове оборудване, осигуряване на проектите в съответствие с изискванията на ядрените регулатори и др. 

Нашата експертиза е в динамичното поведение на конструкции и оборудване в условия на сеизмични, ветрови, взривни, камшични, термични, радиационни и др. натоварвания.

 

 

Back Top
A B S Group Homepage Link