E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

Заглавна Cтраница

Управление на Проекти

Ние предлагаме управление на проекти и логистични услуги, специално за чуждестранни компании в България или държавни фирми като:

-  предварителни проучвания;

- оценка на планове;

- изготвяне на тръжни документи и управление на  тръжни процедури;

- управление на местни подизпълнители;

- управление на дейности на площадката;

- следене на развитието на проекта и одити.  

 

Back Top
A B S Group Homepage Link