E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

Заглавна Cтраница


Софтуер Stadyps

ИКюИ България е дистрибутор на софтуерен пакет  STADYPS за статични и динамични анализи на стоманобетонни конструкции. За повече информация посетете www.stadyps.eqe.bg or www.stadyps.com.  

За поръчки се обръщайте към инж. Неделчо Ганчовски на njg@eqe.bg.

 

 

 

Back Top
A B S Group Homepage Link