E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

ABS Group

ABS Consulting

Заглавна Cтраница

Услуги за оценка на безопасността и риска

Ние предлагаме широк набор от експертизи в този сектор, които покриват надеждността на системите и оптимизация на поддръжката им; външни и вътрешни идентификации на опасностите и техният анализ, оценка на безопасността и анализ на риска, осигуряване на безопасност на проекта, препоръки по управлението на риска. 

Също така тези наши услуги покриват специфични нужди на ядрената безопасност и радиационната защита, както и услуги по лицензиране и оценка на съответствието


 

 

Back Top
A B S Group Homepage Link