E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

Заглавна Cтраница

Нашите Клиенти

 • АЕЦ Козлодуй
 • Агенция за ядрено регулиране
 • AES (USA)
 • AES-3C Марица Изток 1 
 • AIG
 • Axxon Bulgaria
 • Българска Народна Банка
 • Bates
 • Carl Bro (DK)
 • CH2M Hill (USA)
 • COWI (DK)
 • EC Phare & ISPA (EU)
 • ECE (D)
 • Empresarios Agrupados (S)
 • ENEL Hydro (I)
 • ENSA (S)
 • Framatome ANP (F, D)
 • GE Commercial Finance (F, PL)
 • IAEA
 • IBRD (World Bank)
 • Kampsax (DK)
 • Knauf Bulgaria (BG)

 

 • Лукойл Нефтохим Бургас
 • Метрополитен София
 • MMI Engineering (USA)
 • NNC (GB)
 • Nukem (D)
 • Обединена Българска Банка (NBG Group)
 • Plus (D)
 • RWE (D)
 • Солвей Соди
 • Schneider Electric (BG)
 • Siemens (D)
 • Soluziona (S)
 • Тракия Глас България
 • TYPSA (S)
 • Umicore Pirdop Copper (D)
 • ТЕЦ Варна
 • ТЕЦ Марица Изток 2
 • Westinghouse (B)

 


 

 

Back Top
A B S Group Homepage Link