E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

ABS Group

ABS Consulting

Заглавна Cтраница

За компанията

ИКюИ България е създадена през 1992г. в София, като смесено дружество с
EQE International, USA, предоставящо специализирани услуги за анализ на безопасността и сеизмично укрепване на рискови и високотехнологични обекти и съоръжения като ядрени и конвенционални електроцентрали, металургичната и химическата индустрии.

 

От 2000 ИКюИ България АД е част от ABS Consulting – лидер в осигуряване рационални решения, съчетаващи ефективен управленски контрол, модерни инженерни анализи, практически мерки при загуба на контрол и иновационни възможности за трансфер на риска.

 

Съвместно с ABS Consulting или самостоятелно, ИКюИ България реализира много различни проекти в Англия, България, Гърция, Дания, Италия, САЩ, Сингапур, Словакия, Тайван, Турция, Унгария, Филипините, Швейцария, и др.  

 

Нашата мисия

Чрез високотехнологични консултантски и проектантски услуги да подпомага своите клиенти в стремежа им постоянно да повишават качеството и безопасността на дейността си и да намаляват съпътстващите въздействия върху околната среда.

 

 

 

Back Top
A B S Group Homepage Link