E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

Заглавна Cтраница

Контакти

За повече информация във връзка с дейността на И Кю И България, моля свържете се с нас на:

Инженерни и консултантски услуги

И Кю И България АД
бул. Христо Смирненски 1
1164 София
България

Телефони: + 359 2 9631951, 9632049
Факс: + 359 2 9631976

E-mail: info@eqe.bg

Строителен надзор

И Кю И Контрол ООД
ул. Крум Попов 24
1164 София
България

Телефон: + 359 2 865 00 39
Факс: + 359 2 865 32 85

E-mail: aks@eqe.bg 

Web: www.eqecontrol.com

Инвестиционен контрол

И Кю И България АД
бул. Христо Смирненски 1
1164 София
България

Телефони: + 359 2 9631951, 9632049
Факс: + 359 2 9631976

E-mail: info@eqe.bg


За карта, моля натиснете тук.


 

 

 

За проблеми или грешки, свързани с този сайт, моля пишете на webmaster.

 

 

 

Back Top
A B S Group Homepage Link