E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

Заглавна Cтраница


Софтуер: SAP 2000

И Кю И България е дистрибутор за България и Македония на софтуерния пакет на Computers and Structures, Inc. (USA).SAP 2000. За повече информация, моля посетете www.csiberkeley.com

За запитвания и поръчки, моля обърнете се към инж. Димитър Танев - dot@eqe.bg

 

 

Back Top
A B S Group Homepage Link