E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

Заглавна Cтраница

Инженерни анализи и проектиране

С високо квалифицирания си екип от строителни инженери, ИКюИ България предлага специализирани услуги  за различни промишлени и граждански обекти при:.

• Проектиране на сгради, бетонни и метални конструкции;

 

• Квалификация на съществуващи сгради и оборудване;

 

• Проектиране и оптимизиране на подобрения;

 

• Анализ на конструкции, с използване на моделиране с крайни елементи.


Съвременните аналитични методи, които използва ИКюИ България, осигуряват възможности за моделиране на всякакви индустриални или граждански сгради и конструкции.

ИКюИ България осигурява пълния цикъл на проектиране – от разработването на идейния проект  до завършването на работния проект.  
Непрекъснатото сътрудничество с Университета за архитектура, строителство и геодезия  в София позволява да се прилагат най-съвременни техники, осигурява непрекъснато професионално развитие на служителите на ИКюИ България и успешно участие на компанията в различни научно-технически проекти.

За повече информация как ИКюИ България може да ви подпомогне в строителния инженеринг, моля свържете се с нас

 

 

 

 

Back Top
A B S Group Homepage Link