E Q E Logo
  

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

Заглавна Страница

 

Надзор и инспекции

Ние сме експерти със значителен опит според изискванията на  FIDIC.

Ние предлагаме за страната и извън нея инспекции на оборудване и компоненти в процеса на тяхното произзводство.

Тези услуги включват също и ролята на Инженер от страна на Възложителя или Инвеститора за надзор на работата на площадката.